FIRMA KONSULTINGOWO-INFORMATYCZNA
NESCOM
TOMCZYK MARIUSZ​

Dołączyła do Dell Technologies Partner Program i Uzyskała status

Nowa Wersja Comarch Optima - 2021. 4. 1.1252

Data wydania: 14-04-2021

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.4.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczania zaliczek i deklaracji  CIT-8(30) dla spółek komandytowych, wysyłania pliku JPK_EWP(2) oraz możliwość komunikacji z drukarkami fiskalnymi przez sieć LAN.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Wprowadziliśmy możliwość naliczenia deklaracji rocznej CIT-8(30) na formularzu obowiązującym za rok 2020 wraz z jej wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • Zaktualizowaliśmy wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-28(23), PIT-36(28), VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) do systemu e‑Deklaracje.
 • Umożliwiliśmy naliczenie zaliczek na CIT oraz deklaracji CIT-8(30) dla spółek komandytowych, które zostaną objęte podatkiem CIT od maja 2021 r.
 • Umożliwiliśmy przygotowanie i wysłanie pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021.
 • Wprowadziliśmy możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2021.

Nowa Wersja Comarch Optima - 2021. 3. 1. 1015

Data wydania: 25-02-2021

Nowa odsłona systemu

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima  2021.3.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim  możliwość  naliczania deklaracji rocznych CIT-8PIT-37 na formularzach obowiązujących za rok 2020.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych CIT-8(29) i PIT-37(27) na formularzach obowiązujących za rok 2020 wraz z ich wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-28(23), PIT-36(28), VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) do systemu e‑Deklaracje.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2021.3.1

Nowa Wersja Comarch Optima - 2021.2.1.0930

Data wydania: 04-02-2021

Nowa odsłona systemu

Z przyjemnością informujemy, że są już dostępne nowe wersje Comarch ERP Optima 2021.2.1

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczania deklaracji rocznych PIT-28(23), PIT36(28), PIT-36L(17) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2020.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • W związku z obowiązującą od stycznia 2021 r. opłatą cukrową, wprowadzono możliwość utworzenia deklaracji CUK-1.
 • Umożliwiono generowanie deklaracji RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło) w formacie xml oraz dodaliśmy wydruk Zgłoszenie umowy o dzieło RUD.

Nowości Comarch ERP Optima 2021.2.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono wyliczenie wspólnej deklaracji rocznej PIT-36 dla właściciela i małżonka będącego współwłaścicielem.

Nowa Wersja Comarch Optima - 2021.1.2.0799

Data wydania: 08-01-2021

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczania deklaracji rocznych PIT-4R(11), PIT-8AR(10), IFT-1/1R(16) na formularzach obowiązujących za rok 2020.

Płace i kadry:

1. Deklaracje podatkowe:

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2020: PIT-4R (11), PIT-8AR(10), IFT-1/1R (16).
 • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych PIT-4R (11), PIT-8AR (10), IFT-1/1R (16).
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji  PIT-4R (11)PIT-8AR(10) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Księgowość:

1. Biuro Rachunkowe. Umożliwiono naliczenie deklaracji PIT-4R(11) oraz PIT-8AR(10) na nowych formularzach obowiązujących za 2020 rok wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania oraz wydruku.

Poprawiono:

1. Księgowość kontowa. Przywrócono możliwość dodania nowego okresu obrachunkowego w przypadku, gdy istniało ich więcej niż jeden, a w poprzednim okresie dodano zakaz do konta księgowego.

2. Ewidencja ryczałtowa. Usunięto komunikaty pojawiające się podczas dodawania pozycji kwot indywidualnych na zakładce [Najem].

Nowa Wersja Comarch Optima - 2021.1.0713

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim szereg zmian związanych z przepisami m.in. wprowadzenie nowego formularza zaliczki PIT-28(14) uwzgledniającego nową stawkę 15% oraz wprowadzenie możliwości przeliczania rocznych deklaracji kadrowo – płacowych na nowych formularzach. Wprowadziliśmy również zmiany związane z Brexitem oraz możliwość naliczania opłaty cukrowej.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Ewidencji ryczałtowej dodano możliwość wyboru nowej stawki 15% obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
 • Umożliwiono wyliczenie nowej zaliczki na PIT-28(14) uwzgledniającej stawkę 15%.
 • Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2020.
 • Wprowadzono naliczanie obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. opłaty cukrowej od towarów zawierających cukier i substancje słodzące.
 • W związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku UE i unii celnej, dostosowano program do nowych zasad handlu.